• English

Mental Førstehjælper

En Mental Førstehjælper er medarbejder i en virksomhed eller på en skole og hjælper kolleger eller elever af med begyndende symptomer på stress og lettere følelsesmæssige overreaktioner. Derved forbedres kommunikation, samarbejde og produktivitet markant for den enkelte og det fællesskab man er en del af.

Dette er der behov for som forebyggelse mod dårligt arbejdsmiljø og for udvikling af velfungerende arbejdsfællesskaber på alle arbejdspladser.

En mental førstehjælper hjælper personer af med følelsesmæssige overreaktioner – f.eks.:

  • jeg synes ikke jeg er god nok – præstationsangst
  • jeg har tankemylder og kan ikke koncentrere mig
  • jeg føler mig utryg med alle de forandringer
  • jeg har svært ved at sige fra og bliver nemt overbelastet
  • jeg bliver nemt vred og overreagerer
  • jeg har svært ved at sige min ærlige mening, fordi jeg frygter hvad andre så tænker om mig

En mental førstehjælper arbejder IKKE med personer der er sygemeldt, der har diagnoser eller der tager medicin for at afhjælpe stress, depression eller andre psykiske diagnoser.

En Mental Førstehjælper lærer følgende:

  • at praktisere teknikker til at lære kolleger eller elever at håndtere sine følelser og mærke sig selv.
  • at bidrage til at skabe grundlaget for bedre livskvalitet for den enkelte og et bedre arbejdsmiljø i fællesskabet
  • at anvende MF-App (Mental Førstehjælps App)

En Mental Førstehjælper kan ligesom ved fysisk førstehjælp, bidrage til at ”stoppe ulykken” – f.eks. hjælpe en kollega af med en tilbagevendende vrede, en tristhed, en afmagt eller anden følelse der påvirker daglig adfærd negativt. Dette kan gøres ved simpel teknik, hvor kollega ikke behøver at kende til historier bag ved den følelsesmæssige reaktion, men bare lærer at rumme følelsen.

Hvis en Mental Førstehjælper oplever at fokuspersonens udfordringer er mere komplicerede og ikke kan løses med Mental Førstehjælp-teknik henvises til hjælp fra professionelle som læge, psykolog, KD-Coach mm.