• English

Kurser

Målgruppen for efteruddannelse til Mental Førstehjælper er personer der arbejder med udvikling af trivsel og mental sundhed:

 • Undervisningsinstitutioner. Pædagoger, lærere og undervisere på folkeskoler, ungdomsuddannelser, voksenuddannelser. Der medfølger undervisningsmateriale til brug i arbejdet med elevernes trivsel tilrettelagt for elever på overbygningen i folkeskolen.
 • Offentlige og private arbejdspladser. Personer med funktioner indenfor HR, TR, AMR, der arbejder med forebyggelse samt udvikling af trivsel på arbejdspladsen.

Denne efteruddannelse forløber over 10 uger og omfatter 24 lektioner af 60 minutter fordelt på 3 kursusdage med fysisk fremmøde. Mellem de første 2 og den sidste kursusdag modtager kursisten 3 individuelle online coaching sessioner, hvor der arbejdes med rollen som Mental Førstehjælper samt sparring til implementering af Mental Førstehjælp på kursistens arbejdsplads eller praksis. I de individuelle sessioner er det også muligt at inddrage sin leder og evt. kolleger i de online coaching-sessioner som et led i implementeringsprocessen på arbejdspladsen. Desuden skal kursisten gennemføre 3 træningsforløb med selvvalgte fokuspersoner i perioden mellem de første og den sidste kursusdag.

Der bliver løbende sat nye åbne kurser på programmet. Virksomheder og skoler kan desuden få planlagt egne interne kurser ved passende antal deltagere.
Ring og aftal nærmere med Karsten Schiøtz på 30708414.

TILMELD DIG HER

Hvad lærer du?

Kursisten opnår kompetence til at hjælpe medmennesker med at afslutte følelsesmæssige overreaktioner og kropsligt ubehag i svære situationer, så kommunikation, samarbejde og produktivitet forbedres markant for fokuspersoner og det fællesskab man er en del af. Kurset består af oplæg, der leder til praktisk træning i guide-teknikker, der integreres som kompetence ved at opleve at guide og at blive guidet gentagne gange gennem kurset. Der undervises i følgende hovedemner på denne efteruddannelse:

 • SLIP-guide
 • MÆRK-guide
 • Model for Tanker-Følelser-Ubehag
 • Måling af FØR og EFTER tilstand
 • Mental Førstehjælp App
 • Træning af guidning med SLIP og MÆRK overfor medkursister og eksterne træningspersoner

Certificering: Kursisten modtager et certificeringsbevis efter gennemførsel af følgende:

 • 3 kursusdage = 24 lektioner af 60 min
 • 3 individuelle online coaching sessioner
 • Gennemført 3 træningsforløb med fokuspersoner med minimum 3 sessioner af 45 min med hver fokusperson.

Pris (ex. moms): 8.100 kr.

Desuden er inkluderet kursusmappe, kaffe, te og frugt. Selvbetalt frokost indtages på cafe i Vordingborg på de 3 kursusdage.

Overnatning:
Der er mulighed for overnatning på lokale Airbnb overnatningssteder. Book selv din overnatning.

Tidspunkt & Sted:
Videnshuset, Kirketorvet 16, 4760 Vordingborg
12. – 13. oktober samt d. 14. december 2021. Alle dage kl. 8.30 – 16.30 i Vordingborg.

Tilmelding:
Klik her og kom til online tilmeldingsformular. Der er max 12 deltagere pr. kursus.

Mental Førstehjælp netværk 

Efter kursus i Mental Førstehjælp har du medlemskab af Mental Førstehjælp Netværk. Det er en lukket facebook gruppe, der giver en række fordele:

 • netværk med andre Mentale Førstehjælpere og deres erfaringer i lukket FB-gruppe.
 • 2 årlige online teleklasser af 1½ time – med erfaringsudveksling og sparring
 • Support og sparring fra KD-Coaches – f.eks. spørgsmål om guide-oplevelser, om egne udfordringer som Mental Førstehjælper og om brug af måleskemaer og online registrering i Effektmålingssystem.