• English

Skoleprojekter

På uddannelsessteder og skoler uddannes der lærere/pædagoger som Mentale Førstehjælpere. Formålet er at de Mentale Førstehjælpere skal hjælpe både kolleger og elever i klasser med at forbedre individuel trivsel og den fælles trivsel i underviserkollegiet og klasserne.

Pilotprojekt

Der er gennemført et pilot-projekt på Nørre Alslev Skole i foråret 2015 i en 6. og en 8. klasse. Her er der arbejdet med at forbedre trivsel ved at arbejde med elevernes følelsesmæssige reaktioner både individuelt og i klassetimer. Resultaterne af dette arbejde er dokumenteret i denne video-historie. Og du kan læse artikel om projektet fra Folkeskolen.dk her.

Dette pilotprojekt har også dannet grundlag for udarbejdelse af en drejebog for gennemførsel af projekter på uddannelsesinstitutioner. Drejebogen beskriver hele organiseringen og planlægningen af et 4 måneders projekt og der er oplæg til lektionsbeskrivelser, øvelser og klasseprocesser, der er lige til at gå til.

Flere skoleprojekter

Video-dokumentaren og drejebog vil være grundlaget for skoleprojekter for de skoler der vil arbejde med Mental Førstehjælp som supplement til eksisterende AKT-aktiviteter og andet der understøtter bedre TRIVSEL i skolerne.

Se projekt-eksempel med pris her: Læs, print eller download eksempel på skoleprojekt her

Ring og hør mere om projektmuligheder: Karsten Schiøtz – 30708414